Nasza Kresowa Atlantyda - Busk

Witamy na prywatnej stronie po¶›wię™conej Buskowi.

W tym miejscu chcemy zaprezentować historię i dzień„ dzisiejszy miasta. Ludzi, rodziny i ważne postacie z nim zwi±…zane. Również jako miejsce spotkania jeszcze żyj±…cych buszczan oraz ich potomków. Chę™tnie nawi±żemy kontakt z obecnymi mieszkań„cami Buska i okolic.

Strona ta niech bę™dzie po¶›wię™cona również wspomnieniom z przeszł‚o¶›ci, które zebrane w tym miejscu ocal±… od zapomnienia tę™ czę¶ć‡ naszej Kresowej Atlantydy.

Czytaj wię™cej >>>

______________________________


Nasza Matka

MBR

Czytaj wię™cej >>>

______________________________


Akta zabużań„skie online

AGAD

Archiwum akt dawnych udostę™pnił‚o akta zabużań„skie. Można bezpł‚atnie przegl±…dać‡ i kopiować wybrane akta. Należy klikn±ć‡ hasł‚o, a następnie znaleĽć‡ sygnaturę™ akt pod szukan± nazw±… miejscowo¶›ci. Dalej, po znalezieniu sygnatury akt, możemy przegl±…dać‡ galerię™ skanów. Busk i okolice maj±… wiele sygnatur z różnych lat i rodzajów akt. Miłego szukania i odkrywania swoich korzeni.

PrzejdĽ do archiwum >>>

______________________________


Modlitewnik milatyń„ski online

modlitewnik milatyń„ski

Bayerische Staats Bibliothek digital ...

Wy¶›wietl >>>

______________________________


Wikimapa Buska

Wikimapia Busk

______________________________

Józef Blutreich - ¦wiadectwo

Józef Blutreich

Życie za paczkę papierosów zawdzięczam Jankowi Stawarskiemu

Czytaj przejmuj±ce ¶wiadectwo >>>

______________________________


Klasa VII 1936/37

Klasa VII

Przegl±…daj >>>

______________________________


Setna rocznica

[bp Adamiuk]

18 grudnia 2013r przypada 100-na rocznica urodzin ks. bpa Antoniego Adamiuka. Jego pierwsz±… parafi± był‚ Busk. Mimo młodego wieku zdobył serca wszystkich mieszkań„ców miasta i okolic. Był‚ wzorem kapł‚ana. Zawsze otoczony szacunkiem wiernych.
Pochowany jest na cmentarzu franciszkań„skim na Górze ¦wię™tej Anny.

W niedzielę™ 22 XII 2013r o godz. 9:30 w bazylice w Nysie odprawiono Mszę™ ¶›w w intencji ¶›p. ks bpa Antoniego Adamiuka

Czytaj wię™cej >>>

______________________________


IPN - Zbrodnia woł‚yń„ska

Prawda i pamięć‡. Historia, ¶wiadkowie, ukraiń„scy sprawiedliwi, spory, czytelnia, materiał‚y Ľródł‚owe.

Czytaj wię™cej >>>

______________________________


Uchwał‚a Sejmiku Województwa Opolskiego

24 kwietnia 2012r Sejmik Województwa Opolskiego podj±ł‚ uchwałę™ w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamię™ci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.

Czytaj wię™cej >>>

______________________________

  TV Głubczyce
  Busk-podróż sentymentalna

TVG - Busk

______________________________


  Jan Jackowski

Jan Jackowski

Burmistrz Buska 1896 - 1899

Czytaj więcej >>>

______________________________

  Jadwiga Tokarzewska

JTokarzewska

€O sobie mówię™ jedno:
"Na stos rzucił‚a¶ swój życia los, wię™c trwaj do ostatniego tchnienia"

Czytaj wię™cej >>>

______________________________


  Regulamin
  korzystania z zasobów:

 1. Wszystkie materiał‚y publikowane na stronie można:
  1. drukować‡
  2. zgrywać‡ na no¶›niki elektroniczne
  3. kopiować
  4. wysyłać znajomym
  5. rozpowszechniać
  6. udostępniać‡
  7. prezentować
  w celach edukacyjnych i poznawczych, dzielenia się™ wiedz±… i informacj±…, pod warunkiem podania Ľródł‚a - www.busk.pl .
 2. Nie wolno zmieniać‡ tre¶›ci i integralno¶›ci poszczególnych dokumentów, stron, obrazów i multimediów.
 3. Wykorzystywanie zamieszczonych materiałów w celach innych niż wskazane w punkcie 1, wymaga zgody wł‚a¶›ciciela strony www.busk.pl .

  Publikowanie:

 1. Umieszczanie wł‚asnych materiałów na stronie www.busk.pl jest możliwe po przesł‚aniu ich na adres poczta@busk.pl
 2. O umieszczeniu przesł‚anych materiałów decyduje wł‚a¶›ciciel niniejszej strony.
 3. Publikowanie na stronie jest bezpł‚atne, tzn. wła¶›ciciel przesł‚anych materiałów nie może domagać‡ się™ jakichkolwiek roszczeń„ z tytuł‚u praw autorskich, honorariów lub innych ¶›wiadczeń„ z tytuł‚u opublikowania tychże na niniejszej stronie.
 4. Publikuj±…cy dobrowolnie i na wł‚asn±… odpowiedzialno¶ć‡ udostę™pnia swoje materiały i godzi się™ na wykorzystywanie ich zgodnie z powyższym "Regulaminem korzystania z zasobów".
 5. Publikuj±…cy zapewnia‡, że przesł‚ane materiał‚y nie naruszaj±… praw autorskich kogokolwiek oraz nie naruszaj±… praw osób zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 6. Publikuj±cy może w każdej chwili zrezygnować‡ z prezentowania jego materiałów na niniejszej stronie.

Uwaga:

Administrator doł‚ożył‚ wszelkich możliwych starań„, aby prezentowane tre¶›ci był‚y prawdziwe i aktualne oraz nie naruszał‚y praw osób trzecich,w tym praw autorskich, jednak nie może tego zagwarantować‡. Dlatego błę™dne informacje na stronie internetowej nie mog±… być‡ podstaw±… roszczeń„. W przypadku jakichkolwiek w±…tpliwo¶›ci prosimy o kontakt na adres: poczta@busk.pl