W 2012r skontaktowałem się z wdową po Bronisławie Szeremecie, panią Marią Krasińską-Szeremetową. Przekazała mi wiele dokumentów i książek po swoim mężu. Zezwoliła również na publikacje jego materiałów

Wśród nich był również maszynopis wspomnień Ludomiła Szubartowicza. To bardzo cenna lektura o polskim Busku.
W tym miejscu będę publikował jego historię.

Strona w przygotowaniu.